Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печат на поделенията на Топлофикация София ЕАД

Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печат на поделенията на Топлофикация София ЕАД ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Доставка на печатащите устройства и софтуерното решение до посочените обекти на „Топлофикация…

Доставка на хардуер, софтуер и оборудване, свързани с миграция към SAP S/4HANA и осъвременяване на ИТ инфраструктурата за нуждите на Министерство на финансите (МФ)

Доставка на хардуер, софтуер и оборудване, свързани с миграция към SAP S/4HANA и осъвременяване на ИТ инфраструктурата за нуждите на Министерство на финансите (МФ) ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Доставка на…