Communications Regulation Commission

Внедряване на цялостно решение за Endpoint Detection and Response EDR

Внедряване на цялостно решение за Endpoint Detection and Response EDR (endpoint protection platform ) за защита на 150 крайни точки в Комисията за регулиране на съобщенията ….

Bulgarian Air Traffic Services Authorities logo

Доставка на Cisco компоненти, устройства и лицензи за „Надграждане на мрежовата инфраструктура за повишаване на отказоустойчивостта на услугите в ДП РВД

Доставка на Cisco компоненти, устройства и лицензи за
надграждане на мрежовата инфраструктура …

Supreme Judicial Council of Republic Bulgaria

Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на IT инфраструктура, в която ще работи Единния портал за електронно правосъдие

Единният портал за електронно правосъдие е електронна база данни на съдебните дела, разглеждани от всички районни, окръжни, административни, военни, апелативни и върховни съдилища в Република България …

Communications Regulation Commission

Доставка, изграждане, инсталиране, конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на специализирана измервателна апаратура

Поддържането и развитието на съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и осигуряване на качествени телекомуникационни услуги на крайните ползватели е една от основните цели …

Logo of Toplofikacia Sofia

Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печат на поделенията на Топлофикация София ЕАД

Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печат на поделенията на Топлофикация София ЕАД ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Доставка на печатащите устройства и софтуерното решение до посочените обекти на „Топлофикация…

logo of Ministry of Finance

Доставка на хардуер, софтуер и оборудване, свързани с миграция към SAP S/4HANA и осъвременяване на ИТ инфраструктурата за нуждите на Министерство на финансите (МФ)

Доставка на хардуер, софтуер и оборудване свързано с миграцията към SAP S/4HANA и осъвременяване на IT инфраструктура …