Доставка на CISCO компоненти, устройства и лицензи

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Доставка на Cisco компоненти, устройства и лицензи  за „Надграждане на мрежовата инфраструктура за повишаване на отказоустойчивостта на услугите в Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение

ЦЕЛИ:

Повишаване на отказоустойчивостта на услугите в Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА:

Надграждането на съществуващата мрежова инфраструктура на ДП РВД, с нови  устройства на  марката Cisco, напълно отговарящи на поставените от възложителя технически изисквания и  напълно съвместими с наличната инфраструктура, се постига по висока отказоустойчивост на   услугите на ДП РВД. Свеждането  до минимум на времето на прекъсване на услугите  е изключително важно за работата на  РВД и води след себе си по голяма производителност и надеждност.

Клиент:
Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"(ДП РВД)

Период: 2021

Статус: Изпълнен

Бюджет: 300 000 лв