Безопасност и сигурност

УСЛУГИ

СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОАНАЛИЗ/ РАЗПОЗНАВАНЕ НА НОМЕРА, РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА

СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЮДЕНИЕ

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ (СОТ)

ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

СГРАДНА (BMS) и ИНДУСТРИАЛНА (SCADA) АВТОМАТИЗАЦИЯ

СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ (СКС)

PAS68 АНТИТЕРОРИСТИЧНИ БАРИЕРИ /СТЪЛБЧЕТА/ПЪТНИ БЛОКЕРИ

TEMPEST IT ОБОРУДВАНЕ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Сигурността и безопасност се нареждат сред най – належащите проблеми на обществото. Киберпрестъпността, тероризма и екологичните бедствия оказват влияние върху живота на милиони хора по целия свят. В съвременния, взаимосвързан свят предизвикателствата пред сигурността стават все по –сложни, подпомогнати от глобализацията и разпространението на мрежови и хиперсвързани технологии. Възникват нови и сложни въпроси пред осигуряването на надеждна и навременна сигурност, които оказват влияние на местно, национално, регионално и международно ниво.
Safety and Security, Video Surveillance
Building Management Systems

Екипът на Сиском Инженеринг АД може да се похвали с богат опит и знания във внедряването на решения, насочени към осигуряване на надеждна защита. Нашият фокус е върху превенцията като по -евтино, по -бързо и най -ефективно решение. Техническите решения се основават на комбинация от разбиране на човешкото поведение и развиващите се технологии.