Интелигентен град и ИТС

УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЪТНИЦИ

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ТРАФИК В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПАРКИРАНЕ

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СИСТЕМИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА ХОРАТА В ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ТРАФИКА

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУНЕЛИ

ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН ГРАД

УМЕН ГРАД

Концепцията “Умни градове” обединява факторите на градското производство в обща рамка, използвайки инфopмaциoннитe и ĸoмyниĸaциoннитe тexнoлoгии за създаване на по-добри условия на живот и опазване на околната среда. 

Решението се персонализира според нуждите, възможностите и наличните системи на Града и е фокусирано върху изискванията на гражданите, администрацията и сътрудниците на общината, които отговарят за поддържането на градската инфраструктура. 

Мониторинг в реално време, по-добро разпределение на ресурсите, намаляване на разходите за поддръжка и затягане на контрола върху сътрудниците на Общината са само част от ползите за администрацията. Екипът на Сиском Инженеринг АД се гордее със своя проект „Smart city- Враца“, където намира приложение платформата Smart City Solution.

Smart City Technology
ITS technology

Интелигентни транспортни системи

Интелигентните транспортни системи спомагат за управлението на трафика чрез предоставяне на актуална информация в реално време на участниците в движението която им позволява по-„интелигентно“ използване на транспортните мрежи.
Решението прилага широк спектър от функции и технологии като Комуникации (радио, Интернет, Bluetooth), Географски Информационни Системи, събиране и обмен на данни, видеонаблюдение и изкуствен интелект, откриване и класификация на обекти и цифрово картографиране с цел повишаване на безопасността и мобилността, като същевременно се намалява въздействието на транспорта върху околната среда. В завимост от конкртетната ситуация, решението може да обхване всички видове транспорт и елементи на транспорта система – превозни средства, инфраструктура, участници в движението и динамичните взаимоддействия между тях.