НАШАТА ИСТОРИЯ

Сиском Инженеринг АД е българска инженерингова компания основана през 2008 година. Дългогодишният ни опит в прилагането на интегрирани високотехнологични решения ни утвърждава като лидер на българския пазар.
В ерата на дигитализацията и бързото развитие на комуникационните технологии и напрекъснато нарастващата необходимост от цифрови услуги, компанията стартира своята дейност като партньор на мобилните оператори в проектите им за изграждане на инфраструктура, мрежи и иноватовни продукти и услуги.
Водени от идеята, че знанието може да произведе услуги с висока добавена стойност за клиентите, през годините компанията сформира екип от професионалисти с опит в сферата на телекомуникациите, интелигентните транспортни решения, системи за сигурност и безопасност, системната интеграция, развитие на градска среда и изграждане на „умни“ градове.
За нуждите на нашите клиенти се грижи екип от професионалисти, разположени в 11 офиса из цялата страна.
Общинско видеонаблюдение, Системи за информиране на пътниците на градския транспорт в реално време, Система за динамично управление на пътния трафик, Безжични мрежи в училищата са само част от проектите, с които можем да се похвалим.
Всеки един проект е реализиран с отговорност и внимание към детайла!

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШАТА ИСТОРИЯ

Компанията е основана

2008

Компанията променя името си на Системни Комуникации.

Проекти:

 • Реализиран е проект по инсталиране на DTH, IPTV, FTTB услуги за крайни
  клиенти на партньори Vivacom и Blizoo.
 • Инсталиране на сървърно оборудване и видеонаблюдение

2010

Нов офис в град Варна.

Проекти:

 • Проучване, проектиране и изграждане на широколентова мрежова
  инфрастриктура за мобилен оператор

2011

Разрастваме се географски като отваряме нови офиси в градовете
Бургас, Пловдив, Стара Загора, Враца.

Членство в Камарата на строителите в България.

Проекти:

 • Изграждане на система за контрол на достъпа
 • Изграждане на оптична свързаност
 • Изграждане на система за видеонаблюдение

2012

Нов, по-модерен централен офис
Нова складова база
Разрастваме се като отваряме офиси в градовете Видин, Плевен и Благоевград.
Сертифицирани по
ISO 9001:2008,ISO 14001:2004,
BS OHSAS 18001:2007,
ISO 27001:2013

Проекти:

 • Изграждане на информационна система за паркинг зони
 • Разширяване и развитие на MAN мрежа
 • Изграждане на MAN SWAP оптична мрежа
 • Изграждане на свързаност FTTH
 • Проектиране на оптична мрежа
 • Изграждане на видионаблюдение

2013

Компанията минава през структурна реорганизация, която повишава ефиктивността и.
Развитие на екипа, отговорен за реализирането на проекти, чрез обучения.

Проекти:

 • Проектиране и Изграждане на Интелигентни трафик системи
 • Проектиране и изграждане на Система за информация на пътниците на
  600 автобусни спирки (електронни информационни табла)

2014

Акредитация на Сиском Инженеринг като Орган за контрол от вид С, ISO
17020:2012

Сертификат за достъп до класифицирана информация

Ръководството на компанията се поема от Мартин Димитров

Проекти

 • Проектиране и изграждане на Система за информация на пътниците на
  420 автобусни спирки (електронни информационни табла)
 • Монтаж и внедряване на система за трафик информация в реално време
  /VMS 20/
 • Доставка и монтаж на интегрирана билетна система, информационна
  система за пътници в реално време, система за управление на обществен
  транспорт

2015

Преобразуване на компанията в ЕАД

Компанията променя името си на Сиском Инженеринг

Сертифицирана по ISO 20000-1:2011

Развитие на лидерските умения на ръководните кадри чрез обучения

Проекти:

 • Проектиране на зона за платено почасово паркиране
 • Разработване и внедряване на комплексна визуално-информационна
  система за посетители
 • Изграждане и поддръжка на мантинели
 • Изграждане на видеонаблюдение

2016

Вписване на Допълнителни категории в Камарата на строителите

Разширяване обхвата на ISO 17020:2012

Изместване на компанията в нова, собствена и по-модерна сграда

Проекти:

 • Инсталация на активно телекомуникационно оборудване
 • Доставка на TEMPEST оборудване
 • Доставка и монтаж на антитерористична бариера PAS68
 • Инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на
  телекомуникационно оборудване за VDSL
 • Проектиране и изграждане на оптична връзка между центровете на МВР/li>

2017

Проекти:

 • Проектиране и изграждане на автоматизирана система (SCADA) за
  мониторинг и управление

2018

Проекти:

 • Проектиране и монтаж на централна система за видеонаблюдение в 117
  офиса
 • Доставка на 385 работни станции, сертифицирани по стандарта TEMPEST
 • Проектиране и инсталиране на централна система за видео наблюдение
  на 60 затвора
 • Доставка, монтаж и интеграция на мобилни станции за радио
  наблюдение
 • Доставка на информационна система за класифицирана информация
 • Доставка на решение за кибер сигурност
 • Доставка на 1900 принтера

2019

Проекти:

 • Проектиране и монтаж на централна система за видеонаблюдение в 117
  офиса
 • Доставка на 385 работни станции, сертифицирани по стандарта TEMPEST
 • Проектиране и инсталиране на централна система за видео наблюдение
  на 60 затвора
 • Доставка, монтаж и интеграция на мобилни станции за радио
  наблюдение
 • Доставка на информационна система за класифицирана информация
 • Доставка на решение за кибер сигурност
 • Доставка на 1900 принтера

2020

Финалист в Българските награди за управление на проекти 2021, публичен сектор “INTELLIGENT SYSTEM FOR IMPROVING THE URBAN ENVIRONMENT - Smart City Vratsa”

Проекти:

 • Изграждане на оптична мрежа-град Самоков
 • Подготовка на обекти и инсталация на 2G&3G&4G&5G оборудване
 • Доставка на сървъри, сториджи, мрежово оборудване и софтуер

2021