Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печат на поделенията на Топлофикация София ЕАД

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

  • Доставка на печатащите устройства и софтуерното решение до посочените обекти на „Топлофикация София ” ЕАД
  • Инсталация на доставените от Изпълнителя устройства и интегриране на устройствата на Възложителя и софтуера;
  • Гаранция, цялостна поддръжка и обслужване;
  • Обучение на служителите и техническия персонал на „Топлофикация София” ЕАД.

Клиент: Топлофикация София ЕАД

Период: 2020 – 2023

Статус: В изпълнение

Бюджет: 290 000 лева