ITS solution on highway

Проектиране на ИТС на автомагистрала Тракия

Изграждане на интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, мониторинг и управление на трафика …

Услуги, свързани с доставка и внедряване на интелигентна система за подобряване на градската среда в Община Враца /Smart City Vratsa/

Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на интелигентна система за подобряване на градската среда, включваща следните модули …

Municipality Gabrovo

Проектиране на зона за почасово платено паркиране в гр. Габрово 

Проектиране на зона за почасово платено паркиране в гр. Габрово ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Да предложи на община Габрово оптимално техническо решение за въвеждане на зона за платено паркиране. Проект…

Municipality Burgas

Община Бургас – проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, Доставка и
монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално
време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение –
гр.Бургас

Интегриран градски транспорт на Бургас ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Доставка и внедряване на Система за електронни билети, включваща автобусно оборудване, преносими устройства за проверка и контрол, софтуерни системи за обслужване…