Проектиране на ИТС на автомагистрала Тракия

Проектиране на ИТС на автомагистрала Тракия ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Изграждане на интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, мониторинг и управление на трафика Mодернизация на тунел „Траянови врата“: Система…

Услуги, свързани с доставка и внедряване на интелигентна система за подобряване на градската среда в Община Враца /Smart City Vratsa/

Услуги, свързани с доставка и внедряване на интелигентна система за подобряване на градската среда в Община Враца /Smart City Vratsa/ ОПИСАНИE НА ДЕЙНОСТИТЕ: Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация…

Проектиране на зона за почасово платено паркиране в гр. Габрово 

Проектиране на зона за почасово платено паркиране в гр. Габрово Описание на дейностите: Да предложи на община Габрово оптимално техническо решение за въвеждане на зона за платено паркиране. Проект…

Община Бургас – проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, Доставка и
монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално
време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение –
гр.Бургас

Община Бургас – проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, Доставка и монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време, система за управление на обществения транспорт…