Проектиране на зона за почасово платено паркиране в гр. Габрово

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 • Да предложи на община Габрово оптимално техническо решение за въвеждане на зона за платено паркиране. Проект за детайлно разположение и разпределение на паркоместата, обозначаването им, режимите на таксуване, необходимото обезпечаване на дейностите в зоната с технически средства и персонал, организационна форма.

ЦЕЛИ:

Изготвяне на проект със следните компоненти:

 • Изготвяне на план за организация и контрол на паркирането
 • Определяне на капацитет на зоната за платено паркиране
 • Обозначение на зоната за платено паркиране
 • Изработка, доставка и монтаж на антипаркинг стълбчета
 • Изготвяне на анализ за определяне на продължителността на паркирането в синя зона
 • Изготвяне на предложение за „Политика за паркиране“, която да включва следните точки
 • Паркиране „служебен абонамент“
 • Локално платено паркиране на ППС на живущите в жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране
 • Преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания
 • Изготвяне на детайлен проект за осъществяването на таксуването. Анализират се следните възможности:
 • Паркиране чрез смс
 • Паркиране чрез талон, закупен от паркомат
 • Паркиране чрез закупуване на талонче
 • Изготвяне на проект за организирането на контрол на паркиране
 • Анализ на взаимодействието с други организации
 • Изготвяне на предложение за промяна в нормативната уредба

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

Част от основните ползви при въвеждането на синя зона са

 • облекчаване на трафика в централната градска част
 • оптимизация на възможностите на уличната мрежа за обособяване на паркоместа
 • насърчаване на гражданите да използват алтернативни средства за градска мобилност
 • повишаване безопасността на автомобилите и пешехотците в централната градска част
 • регламентирането на режимите за паркиране в определените зони ще осигури по-добро обслужване на гражданите, имащи нужда да паркират в дадената зона
 • ограничаване на вредното влияние на транспорта върху околната среда

Клиент: Община Габрово

Период: 2016

Статус: Изпълнен