Интегриран градски транспорт на Бургас

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 • Доставка и внедряване на Система за електронни билети, включваща автобусно оборудване, преносими устройства за проверка и контрол, софтуерни системи за обслужване на клиенти (фронт офис), системи за обработка на данни (бек офис) и архив на данни.
 • Доставка и внедряване на Система за автоматично позициониране на превозните средства (AVL);
 • Доставка и внедряване на Информационна система за пътници в реално време , с дисплеи на автобусните спирки и в автобусите (RTPIS), както и уеб приложения и приложения за смартфони;
 • Доставка и внедряване на Система за видеонаблюдение (CCTV) в автобусите;
 • Доставка и внедряване на Система видеонаблюдение (CCTV) на кръстовища и автобусни спирки;
 • Доставка и внедряване на Комуникационна система, способна да поддържа мрежовата информация и гласовата комуникация;
 • Доставка и внедряване на Системи и оборудване за Депо (Диспечерски център) и Транспортно депо (Център за управление и контрол).

ЦЕЛИ:

 • Да осигури надежден, достъпен, безопасен и качествен обществен транспорт на жителите и гостите на град Бургас;

 • Да гарантира ефективно и финансово стабилно развитие на обществения транспорт в Бургас, съответстващ на растежа на града и транспортните нужди на жителите и гостите на Бургас;

 • Да предостави навременна, важна и изчерпателна информация на ползвателите на обществения транспорт;

 • Да гарантира надежден и екологичен обществен транспорт;

 • Да се повиши привлекателността на обществения транспорт в гр. Бургас, чрез по- добро качество и достъпност на транспортните услуги;

 • Да се подобрят функциите на града като важен административен, икономически и социален център в югоизточния район на България;

 • Да се създадат условия за по-добро придвижване на гражданите, включително на служителите и на широката общественост, като се даде приоритет  на екологичните видове пътнически транспорт, включително градски транспорт, колоездене и ходене пеша;

 • Да се намалят задръстванията и да се повиши капацитета и скоростта на обществената пътническа транспортна система;

 • Да се намалят вредните емисии от градския транспорт;

 • Да се повиши безопасността на транспорта в града;

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

 • Възможност за представяне на нова, гъвкава политика за тарифиране
 • Повишаване качеството на обслужване на Възложителя.
 • Намаляване на опашките: осъществява се в две насоки – по-кратко време за издаване на транспортни документи и гъвкави периоди за презареждане на транспортните документи.
 • Намаляване употребата на хартиени билети и хартиени пропуски
 • Получаване на информация относно пътникопотока, което трябва да помогне за оптимизиране на обществената транспортна мрежа.
 • Намаляване на нивото на измами.
 • Придобиване на цялостна, навременна, пълна и обективна информация в рамките на времевата валидност на унифицираните транспортни документи (проектиране, издаване, продажба, разпространение, употреба, контрол, промяна, зареждане, черен списък и т.н.) за бургаския обществен транспорт.

Клиент: Община Бургас

Период: 2015

Статус: Изпълнен

Бюджет: 1 500 000 лева