Проектиране на ИТС на автомагистрала Тракия

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 • Изграждане на интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, мониторинг и управление на трафика
 • Mодернизация на тунел „Траянови врата“:
 • Система от подвижни бариери за управление и пренасочване на трафика
 • Интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти
 • Системи за контрол на осветлението
 • Електронни информационни табели за тунел „Траянови врата“
 • Светофари
 • Хоризонтална и вертикална пътна маркировка
 • Система за пожароизвестяване и сензори за въглеродни емисии
 • Пожарогасителни съоръжения
 • Електрозахранване
 • Съоръжения за комуникация
 • Комуникационна свързаност
 • Метеорологични станции
 • Изграждане  на  система  от  електронни  информационни  табели  с възможност за отдалечен контрол в реално време
 • Изграждане на система за претегляне на МПС в движение (Weigh in motion)
 • Изграждане  на  система  за измерване на средна скорост в определени хомогенни участъци от АМ „Тракия“

ЦЕЛИ:

 • Проектът е насочен към повишаване на безопасността на движение на МПС и оптимизиране на пътния трафик в обхвата на автомагистрала „Тракия“, спазвайки последните директиви на ЕС в тази област

   

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

 • Подобряване на пътната обстановка
 • Подобряване на пътната безопасност
 • Информиране на водачите за пътната обстановка
 • Повишаване на безопасността на движение
 • Увеличаване на комфорта на пътуване
 • Получаване   на   данни   с   технически   параметри   (деформации,   напрежения, трептения и други) на мостовите конструкции
 • Контрол върху движението на претоварени тежкотоварни МПС
 • Намаляване на износването и увреждането на пътната настилка и съоръженията в обхвата на АМ „Тракия“ и увеличаване на периода на експлоатация
 • Намаляване броя на ПТП, тяхната тежест и броя на жертвите и ранените
 • Повишаване на транспортната култура

Клиент: Агенция "Пътна инфрасруктура"

Период: 2020 – 2023

Статус: В изпълнение

Бюджет: 508 270 лева