Услуги, свързани с доставка и внедряване на интелигентна система за подобряване на градската среда в Община Враца /Smart City Vratsa/

ОПИСАНИE НА ДЕЙНОСТИТЕ:

Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на интелигентна система за подобряване на градската среда, включваща следните модули:

 • Модул за околната среда и качеството на въздуха в гр. Враца
 • Модул за камери разпознаващи регистрационните номера
 • Модул за управление на обособени паркинги
 • Модул за управление на улично паркиране
 • Модул информационен панел с новини за гражданите и гостите на Община Враца;

Доставка, монтаж и интеграция на следното оборудване:

 • Станции за измерване на атмосферното замърсяване и метеорологичните условия в гр. Враца
 • Оборудване за улично паркиране и обособени паркинги на територията на гр. Враца
 • Сървърни облачни услуги

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

 • Подобряване на качеството на живот на гражданите и гостите на Община Враца
 • Подобряване на пътната безопасност
 • Мониторинг и контрол върху движението на тежкотоварни МПС

Клиент: Община Враца

Период: 2021 - 2025

Статус: Внедрена и активирана система. В етап на поддръжка по абонамент до 2025г.

Бюджет: 360 000 лева