Внедряване на цялостно решение за Endpoint Detection Response /EDR/

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
  • Внедряване на цялостно решение за Endpoint Detection and Response EDR (endpoint protection platform ) за защита на 150 крайни точки в Комисията за регулиране на съобщенията
  • Осигуряване на софтуерна поддръжка на доставените лицензи
ЦЕЛИ:
  • Повишаване на защита на информацията в организацията, чрез намаляване на риска от кибер атаки насочени към крайните устройства.
  • Многократно повишаване на нивото на  информационна сигурност, чрез откриване на опити   за кибератаки на крайни точки осигурено с идентифициране на Zero-day, Fileless, RAM-базирани, Zero-day експлойти, рансъмуер, криптокопачи, Lateral movement, APT в реално време, независимо от състоянието (онлайн или офлайн) на мрежата на защитаваната крайна точка и друг тип външни ресурси
ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА:
  • Осигуряване на централизираната конзола за управление, чрез която администраторите могат да се свързват към своята корпоративна мрежа, за да наблюдават, разследват и реагират на инциденти.
  • Намаляване на времето на обработка на информация и вземане на решение на администраторите на системата

Клиент:
Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)

Период: 2022

Статус: Изпълнен