НАШИТЕ ПРОЕКТИ

ВсичкиТЕЛЕКОМУНИКАЦИИУМЕН ГРАД И ИТСБЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИТЕМПЕСТ
Bulgarian National Audit Office logo

Изграждане, проектиране и сертифициране на нова структурна кабелна система в Сметната палата

Структурираната кабелна система /СКС/е основен компонент на информационната инфраструктура като гарантира висока надежност. Разгледайте нашия реализиран проект относно изграждане, проектиране и сертифициране на нова СКС ...

Read More
Communications Regulation Commission

Внедряване на цялостно решение за Endpoint Detection and Response EDR

Внедряване на цялостно решение за Endpoint Detection and Response EDR (endpoint protection platform ) за защита на 150 крайни точки в Комисията за регулиране на съобщенията ....

Read More
National railway infrastructure company official logo

Доставка на системи за видеонаблюдение на гари – комплект

Изграждане на система за видеонаблюдение и архивиране, която да отговори на нуждите на Национална Компания Железопътна Инфраструктура за наблюдение на гари ...

Read More
Expansion, renewal and integration of surveillance system

Разширяване, обновяване и интегриране на видео-охранителната система на ГДИН и териториалните й служби

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) обезпечава управлението на унифицирана система за изпълнение на наказанията, като тази система защитава обществото от правонарушителите, като ги изолира и им въздейства корекционно...

Read More
Bulgarian Air Traffic Services Authorities logo

Доставка на Cisco компоненти, устройства и лицензи за „Надграждане на мрежовата инфраструктура за повишаване на отказоустойчивостта на услугите в ДП РВД

Доставка на Cisco компоненти, устройства и лицензи за надграждане на мрежовата инфраструктура ...

Read More
Supreme Judicial Council of Republic Bulgaria

Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на IT инфраструктура, в която ще работи Единния портал за електронно правосъдие

Единният портал за електронно правосъдие е електронна база данни на съдебните дела, разглеждани от всички районни, окръжни, административни, военни, апелативни и върховни съдилища в Република България ...

Read More
Supreme Judicial Council of Republic Bulgaria

Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на IT инфраструктура, в която ще работи Единния портал за електронно правосъдие

Единният портал за електронно правосъдие е електронна база данни на съдебните дела, разглеждани от всички районни, окръжни, административни, военни, апелативни и върховни съдилища в Република България …

Прочетете повече »
Communications Regulation Commission

Доставка, изграждане, инсталиране, конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на специализирана измервателна апаратура

Поддържането и развитието на съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и осигуряване на качествени телекомуникационни услуги на крайните ползватели е една от основните цели …

Прочетете повече »
5G Infrastructure Cetin Bulgaria

Изпълнение на строителни, електроинсталационни и монтажни дейности, свързани с изграждането на 5G инфраструктура на нашия партньор Cetin Bulgaria

Екипът на Сиском Инженеринг АД има задълбочени и експертни познания в областта на изграждане на 5G инфраструктура …

Прочетете повече »