Изпълнение на строителни, електроинсталационни и монтажни дейности, свързани с изграждането на 5G инфраструктура

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

 • Стоителство на нови обекти, което включва следните поддейности
  • Проучване на обекта
  • Управление на строителните дейности 
  • Доставка, монтаж на метални конструкции; стоманобетонни дейности
 • Съвместна инспекция на обекта със собственика
 • Подготовка и преустройство на съществуващи обекти
 • Електро инсталационни дейности
 • Изготвяне на проекти и конструктивни становища
 • Инсталация, интеграция и въвеждане в експлоатация на радио-релейно, LTE и 5G оборудване

ЦЕЛИ:

 • Подпомагане на водещия мобилен оператор в страната при реконструкцията и обновяването на телекомуникационната инфраструктура, така че потребителите да могат да се възползват от предимствата, които 5G технологията предлага

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

 • Оптимизация на разходите и възможност за стриктно изпълнение на заложените програми и срокове
 • Подобряване на телекомуникационната инфраструктура, в резултат на което се почишава качеството на мобилната услуга
 • Подкрепа на внедряването на 5G технологията

Клиент: Cetin Bulgaria

Период: 2022-

Статус: В изпълнение