Доставка на системи за видеонаблюдение на гари – комплект

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 • Изграждане система за видеонаблюдение и архивиране, която да охранява двете гърловини, всички страни на приемното здание на гарата, чакални, входове и изходи на гарата и прилежащи перони.
 • Системата включва четири ключови компонента:
 1.  Заснемане на видео изображение
 2. Предаване на видео изображение
 3. Съхранение на видео записите
 4. Управление на видео записите
 • Високата разделителна способност на IP камерите позволява високо качество и детайлност на изображението

ПОЛЗИ 

 • Възможност за управление на PTZ камерите от всяка точка
 • Мрежовата свързаност позволява едновременно наблюдение от две или повече места на целия район и специфичните зони.
 • Възможност за проследяване на събитие, запис и съхранение на видеоматериал за 30 дневен срок
 • Лесен и бърз достъп до архивирани записи.

Клиент: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура"

Статус: В изпълнение

Период: 2022