DIGITALK

Акредитация на Сиском Инженеринг като Орган за контрол от вид С, ISO
17020:2012

Сертификат за достъп до класифицирана информация

Ръководството на компанията се поема от Мартин Димитров

Проекти