Подготовка на обекти и инсталация на LTE и 5G оборудване

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

  • Изготвяне на доклади от проучвания (SSR) за нови обекти и преустройство/оптимизация на съществуващи обекти
  • Изготвяне на проекти и конструктивни становища
  • Строителство на нови обекти
  • Подготовка и преустройство на съществуващи обекти
  • Инсталация, интеграция и въвеждане в експлоатация на радио- релейно, LTE и 5G оборудване

ЦЕЛИ:

  • Подпомагане на водещият мобилен оператор в страната за преустройството и надграждането на неговата телекомуникационна мрежа от най-ново поколение

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА:

  • Оптимизиране на разходите и възможност за стриктно изпълнение на заложените програми и срокове

Клиент: Нокиа

Период: 2021 – 2025

Статус: В изпълнение

Бюджет: конфиденциален