Дигитални технологии

УСЛУГИ

ДОСТАВКА НА IT ОБОРУДВАНЕ, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ, СЪРВЪРИ, СТОРИДЖИ, КОМПЮТРИ, MFUs И ДРУГИ

РЕШЕНИЯ ЗА АРХИВИРАНЕ И РЕПЛИКАЦИЯ (Backup & Replication)

СОФТУЕР ЗА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ (Access Management solutions)

РЕШЕНИЯ ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАН ДОСТЪП (Privileged Access Manager)

РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАГУБА НА ДАННИ (Data Loss Prevention Solutions-DLP)

РЕШЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯ (Security Information and Event Management solution- SIEM)

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НА ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ (Information Security Operations Center- SOC)

ДОСТАВКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕСТВАНЕ НА БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ/ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМС

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Дигиталните технологии се развиват по- бързо, от която и да е иновация в човешката история. Днес броят на мобилните връзки надвишава населението на Земята, а броят на междудържавните цифрови информационни потоци се е увеличил няколко пъти. Все повече хора получават достъп до информация и цифрови комуникации. Това определя значимостта на изграждане на надеждна мрежова система с качествено оборудване.

Digital Technologies
Digital growth

Екипът на Сиском Инженеринг АД успешно реализира проекти в областта на дигиталните технологии като доставка на решения за кибер сигурност, доставка на ИТ оборудване и предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печат. Един от многобройните реализирани проекти, с които нашият екип се гордее е свързан с доставка, монтаж и интеграция на мобилни станции за радио наблюдение.