Tempest

Доставка на система за TEMPEST измервания на излъчванията на оборудване по стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03 

Изграждане на система, предназначена за TEMPEST измервания на излъчванията на компютърно, комуникационно, криптографско оборудване …