Доставка на система за TEMPEST измервания на излъчванията на оборудване по стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03 

Доставка на система за TEMPEST измервания на излъчванията на оборудване по стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03 Описание на дейностите: Изграждане на система, предназначена за TEMPEST измервания на…