Подготовка на обекти и инсталация на LTE и 5G оборудване

Подготовка на обекти и инсталация на LTE и 5G оборудване ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Изготвяне на доклади от проучвания (SSR) за нови обекти и преустройство/оптимизация на съществуващи обекти Изготвяне на проекти и…