optic cable trace

Изграждане на оптична кабелна линия между центрове на МВнР и МВР

Екипът ни от експерти има богат опит в изграждането на оптични трасета. Радваме се, че изградихме оптична кабелна линия между центровете на МВнР и МВР, с което подпомогнахме цифровата трансформация на публичния сектор.

5G Infrastructure Cetin Bulgaria

Изпълнение на строителни, електроинсталационни и монтажни дейности, свързани с изграждането на 5G инфраструктура на нашия партньор Cetin Bulgaria

Екипът на Сиском Инженеринг АД има задълбочени и експертни познания в областта на изграждане на 5G инфраструктура …

fiber optic connectivity

Проектиране и изграждане на алтернативна оптична свързаност между центрове на МВР

Екипът ни от експерти проектира и изгражда оптична свързаност между сградите на МВР…

Подготовка на обекти и инсталация на LTE и 5G оборудване

Подпомагане на водещият мобилен оператор в страната за преустройството и надграждането на неговата телекомуникационна мрежа от най-ново поколение …