Проектиране и изграждане на автоматизирана система (SCADA) за мониторинг и управление

Проектиране и изграждане на автоматизирана система (SCADA) за мониторинг и управление Описание на дейностите: Проектиране и строителство на автоматизирани системи, на районни системи за управление и наблюдение и на…