Bulgarian National Audit Office logo

Изграждане, проектиране и сертифициране на нова структурна кабелна система в Сметната палата

Структурираната кабелна система /СКС/е основен компонент на информационната инфраструктура като гарантира висока надежност. Разгледайте нашия реализиран проект относно изграждане, проектиране и сертифициране на нова СКС …

National railway infrastructure company official logo

Доставка на системи за видеонаблюдение на гари – комплект

Изграждане на система за видеонаблюдение и архивиране, която да отговори на нуждите на Национална Компания Железопътна Инфраструктура за наблюдение на гари …

Expansion, renewal and integration of surveillance system

Разширяване, обновяване и интегриране на видео-охранителната система на ГДИН и териториалните й служби

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) обезпечава управлението на унифицирана система за изпълнение на наказанията, като тази система защитава обществото от правонарушителите, като ги изолира и им въздейства корекционно…

SCADA system

Проектиране и изграждане на автоматизирана система (SCADA) за мониторинг и управление

Изграждането на автоматизирана система SCADA създава условия за преминаването към дистанционно управление и наблюдение чрез отдалечен контролен център, въвеждане на съвременни технологии …