НАШИТЕ ПРОЕКТИ

ВсичкиТЕЛЕКОМУНИКАЦИИУМЕН ГРАД И ИТСБЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИТЕМПЕСТ
Expansion, renewal and integration of surveillance system

Разширяване, обновяване и интегриране на видео-охранителната система на ГДИН и териториалните й служби

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) обезпечава управлението на унифицирана система за изпълнение на наказанията, като тази система защитава обществото от правонарушителите, като ги изолира и им въздейства корекционно...

Read More
Bulgarian Air Traffic Services Authorities logo

Доставка на Cisco компоненти, устройства и лицензи за „Надграждане на мрежовата инфраструктура за повишаване на отказоустойчивостта на услугите в ДП РВД

Доставка на Cisco компоненти, устройства и лицензи за надграждане на мрежовата инфраструктура ...

Read More
Supreme Judicial Council of Republic Bulgaria

Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на IT инфраструктура, в която ще работи Единния портал за електронно правосъдие

Единният портал за електронно правосъдие е електронна база данни на съдебните дела, разглеждани от всички районни, окръжни, административни, военни, апелативни и върховни съдилища в Република България ...

Read More
Communications Regulation Commission

Доставка, изграждане, инсталиране, конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на специализирана измервателна апаратура

Поддържането и развитието на съвременна система за мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди и осигуряване на качествени телекомуникационни услуги на крайните ползватели е една от основните цели ...

Read More
5G Infrastructure Cetin Bulgaria

Изпълнение на строителни, електроинсталационни и монтажни дейности, свързани с изграждането на 5G инфраструктура на нашия партньор Cenit Bulgaria

Екипът на Сиском Инженеринг АД има задълбочени и експертни познания в областта на изграждане на 5G инфраструктура ...

Read More
fiber optic connectivity

Проектиране и изграждане на алтернативна оптична свързаност между центрове на МВР

Екипът ни от експерти проектира и изгражда оптична свързаност между сградите на МВР...

Read More

Услуги, свързани с доставка и внедряване на интелигентна система за подобряване на градската среда в Община Враца /Smart City Vratsa/

Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на интелигентна система за подобряване на градската среда, включваща следните модули …

Прочетете повече »
logo of Ministry of Finance

Доставка на хардуер, софтуер и оборудване, свързани с миграция към SAP S/4HANA и осъвременяване на ИТ инфраструктурата за нуждите на Министерство на финансите (МФ)

Доставка на хардуер, софтуер и оборудване свързано с миграцията към SAP S/4HANA и осъвременяване на IT инфраструктура …

Прочетете повече »