НАШИТЕ ПРОЕКТИ

ВсичкиТЕЛЕКОМУНИКАЦИИУМЕН ГРАД И ИТСБЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИТЕМПЕСТ

Проектиране на ИТС на автомагистрала Тракия

Проектиране на ИТС на автомагистрала Тракия ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Изграждане на интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, мониторинг и управление на трафика Mодернизация на тунел „Траянови врата“: Система…

Read More

Подготовка на обекти и инсталация на LTE и 5G оборудване

Подготовка на обекти и инсталация на LTE и 5G оборудване ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Изготвяне на доклади от проучвания (SSR) за нови обекти и преустройство/оптимизация на съществуващи обекти Изготвяне на проекти и…

Read More

Услуги, свързани с доставка и внедряване на интелигентна система за подобряване на градската среда в Община Враца /Smart City Vratsa/

Услуги, свързани с доставка и внедряване на интелигентна система за подобряване на градската среда в Община Враца /Smart City Vratsa/ ОПИСАНИE НА ДЕЙНОСТИТЕ: Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация…

Read More

Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печат на поделенията на Топлофикация София ЕАД

Предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печат на поделенията на Топлофикация София ЕАД ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Доставка на печатащите устройства и софтуерното решение до посочените обекти на „Топлофикация…

Read More

Доставка на хардуер, софтуер и оборудване, свързани с миграция към SAP S/4HANA и осъвременяване на ИТ инфраструктурата за нуждите на Министерство на финансите (МФ)

Доставка на хардуер, софтуер и оборудване, свързани с миграция към SAP S/4HANA и осъвременяване на ИТ инфраструктурата за нуждите на Министерство на финансите (МФ) ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Доставка на…

Read More

Доставка на система за TEMPEST измервания на излъчванията на оборудване по стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03 

Доставка на система за TEMPEST измервания на излъчванията на оборудване по стандарти SDIP 27/2 (NATO) и EU IASG7-03 Описание на дейностите: Изграждане на система, предназначена за TEMPEST измервания на…

Read More