Безопасност и сигурност

УСЛУГИ

СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОАНАЛИЗ/ РАЗПОЗНАВАНЕ НА НОМЕРА, РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА

СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЮДЕНИЕ

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ (СОТ)

ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

СГРАДНА (BMS) и ИНДУСТРИАЛНА (SCADA) АВТОМАТИЗАЦИЯ

СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ (СКС)

PAS68 АНТИТЕРОРИСТИЧНИ БАРИЕРИ /СТЪЛБЧЕТА/ПЪТНИ БЛОКЕРИ

TEMPEST IT ОБОРУДВАНЕ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Сигурността и безопасност се нареждат сред най – належащите проблеми на обществото. Киберпрестъпността, тероризма и екологичните бедствия оказват влияние върху живота на милиони хора по целия свят. В съвременния, взаимосвързан свят предизвикателствата пред сигурността стават все по –сложни, подпомогнати от глобализацията и разпространението на мрежови и хиперсвързани технологии. Възникват нови и сложни въпроси пред осигуряването на надеждна и навременна сигурност, които оказват влияние на местно, национално, регионално и международно ниво.
Safety and Security, Video Surveillance
Building Management Systems
Екипът на Сиском Инженеринг АД успешно реализира проекти в областта на дигиталните технологии като доставка на решения за кибер сигурност, доставка на ИТ оборудване и предоставяне на комплексна услуга за осигуряване на печат. Един от многобройните реализирани проекти, с които нашият екип се гордее е свързан с доставка, монтаж и интеграция на мобилни станции за радио наблюдение.